PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS Het Hoeltien, locatie Oostenbrink

Kerkenkavel 40

7913 AT

Hollandscheveld

Telefoon: (0528) 343195

obsoostenbrink@bijeen-hoogeveen.nl

Schoolregels

Met een eental heldere regels willen we als school een veilige plaats bieden aan iedereen. Daarbij is het van belang dat u als ouder deze regels ondersteunt.

Schoolregels
We accepteren geen:
- Pesten/uitdagend gedrag
- Brutaliteit tegen leerkracht, leerling of ouders
- Lichamelijk geweld
Bij één van deze misdragingen belt de leerkracht/leerling naar de ouders om u op de hoogte te brengen.

Klassenregels
Daarnaast kennen we de klassenregels. Als kinderen zich niet aan deze klassenregels houden (teveel praten, niet luisteren, vervelend gedrag etc.) krijgen ze een streepje achter hun naam. Bij drie streepjes moet het kind een kwartier nablijven. Het kind belt hierover naar zijn/haar ouders.

Maar boven dit alles is een positieve opstelling van alle betrokkenen van belang. De hierbij behorende regels vinden we in de hal en in de klassen terug. We gaan voor:
- Luisteren naar elkaar
- Aardig zijn voor elkaar
- Eerst naar jezelf kijken
- Wees zuinig op alles en iedereen