PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS Het Hoeltien, locatie Oostenbrink

Kerkenkavel 40

7913 AT

Hollandscheveld

Telefoon: (0528) 343195

obsoostenbrink@bijeen-hoogeveen.nl

Schoolgids en bijlage

 

 

Onze schoolgids wordt momenteel geactualiseerd. De bestanden zijn als concept hieronder gezet en kunnen nog kleine veranderingen ondergaan. In afwachting van de definitieve inhoud krijgt u wel een goede indruk van onze school en het onderwijs.


Concept

Voorwoord en inhoudsopgave

1.  De school

2.  Waar de school voor staat

3.  De schoolorganisatie

4.  De zorg voor onze leerlingen

5.  Het personeel 

6.  De ouders

7.  De ontwikkeling van ons onderwijs

8.  De klachtenprocedure 


De jaarbijlage 2018-2019 is samen met de jaarkalender meegegeven aan het begin van het schooljaar.

U kunt hem   hier  ook downloaden.