PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS Het Hoeltien, locatie Oostenbrink

Kerkenkavel 40

7913 AT

Hollandscheveld

Telefoon: (0528) 343195

obsoostenbrink@bijeen-hoogeveen.nl

Overblijven

Op school bieden we de mogelijkheid tot overblijven. Een aantal kinderen maakt hier gebruik van. Per dag blijft er een groep kinderen over. Er wordt gezamenlijk gegeten en daarna wordt er gespeeld. Er is nieuw speelgoed en bij mooi weer kan er onder begeleiding  buiten worden gespeeld.

Wij werken met een kaartsysteem. Dit houdt in dat u een kaart koopt voor uw  kind/ kinderen die per keer wordt afgetekend.  De kaarten zijn er voor:

  • 10 keer, deze kaart kost € 15,-
  • 20 keer, deze kaart kost € 28,-
  • 50 keer, deze kaart kost € 65,-

Mocht uw kind maar een enkele keer overblijven, dan mag het gewoon contant betaald  worden ( €1,50).

Wilt u uw kind laten overblijven, dan kunt u dit melden bij Wollita Mol. Haar telefoon  nummer is 0528-343508 of 06-30342589

Aan- en afmelden graag voor 8.00 uur ’s ochtends. Nadere mededelingen via onze nieuwsbrief.