PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS Het Hoeltien, locatie Oostenbrink

Kerkenkavel 40

7913 AT

Hollandscheveld

Telefoon: (0528) 343195

obsoostenbrink@bijeen-hoogeveen.nl

Onze school

De Oostenbrink is de openbare basisschool van Hollandscheveld. De school die midden in de gemeenschap staat, een school voor iedereen. We voelen ons verbonden met Hollandscheveld, zijn het trefpunt voor ouders en leerlingen, nemen verantwoordelijkheid voor onze omgeving en willen er een belangrijke rol in spelen.

Hollandscheveld kent de Oostenbrink en de Oostenbrink kent Hollandscheveld.

We zijn als Hollandschevelders, draaien er niet omheen, houden van duidelijke taal en nog duidelijkere regels. Ja is ja, en nee zeker nee. Zo gaan we met onze leerlingen om, met onze ouders en natuurlijk ook met onze collega's. We zijn betrokken, hulpvaardig en nemen voor iedereen de tijd. We zijn een laagdrempelige school, waar iedere ouder zich thuis voelt en ieder kind graag naar toe gaat.

Het accent op menselijke waarden
OBS Oostenbrink is een echte ontmoetingsschool. Een school waar het accent ligt op de menselijke waarden. Iedereen is gelijkwaardig, mag inbreng hebben en wordt gehoord. Daarom zijn steeds meer ouders actief betrokken. Dat wordt gewaardeerd. Typisch Hollandscheveld en ook typisch de Oostenbrink.

Helder en duidelijk voor een optimaal leerklimaat
Een goed leerklimaat begint met rust, respect en regels. Niet voor niets accenten waar de Oostenbrink sterk de nadruk op legt. De schoolregels zijn hierin duidelijk: Je bent aardig, zuinig (ook op elkaar), je luistert en kijkt eerst naar jezelf! Problemen of ruzies worden zo opgelost.
De Oostenbrink is een school voor iedereen en daarom een goede afspiegeling van de maatschappij. Onze leerlingen komen uit allerlei milieus en hebben geen of verschillende geloofsovertuigingen. Daarvoor is bij de Oostenbrink alle ruimte. Zo leren de kinderen dat er meer is dan wat ze van thuis meekrijgen, een ontdekking en verrijking op zich. Met respect voor elkaars overtuiging, verandert vreemd in waardering voor elkaar. Een ideale situatie om samen verder te leven, wonen en leren!