PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS Het Hoeltien, locatie Oostenbrink

Kerkenkavel 40

7913 AT

Hollandscheveld

Telefoon: (0528) 343195

obsoostenbrink@bijeen-hoogeveen.nl

Plusklas Buitendorpen van Bijeen

Plusklas van de Buitendorpen van Bijeen

 

Na de herfstvakantie starten de scholen van Bijeen in de buitendorpen een “plusklas” bestemd voor de meerbegaafde leerlingen van de bovenbouw van de zes scholen in de buitendorpen van Hoogeveen. Deze klas krijgt elke woensdag les van een ervaren leerkracht en wordt gehuisvest in obs de Goudvink te Hoogeveen.

 

De keuze voor de plusklas is ontstaan uit de behoefte om beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van meerbegaafde leerlingen. Met de plusklas wordt getracht om een doorlopende leerlijn op te zetten waar leerlingen uitgedaagd worden en op een effectieve wijze worden begeleid in hun schoolloopbaan. 


Terug naar overzicht »