PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS Het Hoeltien, locatie Oostenbrink

Kerkenkavel 40

7913 AT

Hollandscheveld

Telefoon: (0528) 343195

obsoostenbrink@bijeen-hoogeveen.nl

Links

Rekenen  Taal/lezen  Wereldverkenning
www.rekenweb.nl  www.leesplein.nl - Nieuws uit de natuur

www.sommenmaker.nl

 www.kindergedicht.nl - Huisje boompje beestje
   www.voorleesverhalen.nl - Jeugdjournaal
    - Het Klokhuis
    - Proefjes
    - www.onderwijs.2metdenatuur.nl
     - Toporora
Diversen    
 www.kennisnet.nl    
 www.ambrasoft.nl    
 www.wolfsbos.nl    
 www.rvec.nl    
 www.3vo.nl    

Kijk voor de onderwijsresultaten van de Oostenbrink op scholenopdekaart.nl