PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS Het Hoeltien, locatie Oostenbrink

Kerkenkavel 40

7913 AT

Hollandscheveld

Telefoon: (0528) 343195

obsoostenbrink@bijeen-hoogeveen.nl

Leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van onze school. De leerlingenraad zet zich in voor een goede en prettige gang van zaken op de school. In ons geval gaat het om leerlingen van groep 5 t/m 8.

Elke leerling van groep 5 t/m 8 kan zich kandidaat stellen. De leerlingenraad wordt zo samengesteld dat alle vier de groepen in de leerlingenraad zijn vertegenwoordigd. Ieder jaar worden de verkiezingen georganiseerd, waarbij nieuwe kandidaten zich aan kunnen melden of al zittende leerlingen aan kunnen blijven. Iedere groep kiest zijn eigen twee leerlingen die plaats gaan nemen in de leerlingenraad. De stemming gebeurt geheim. De gekozen raad kiest een voorzitter en een secretaris. Tijdens een maandelijkse vergadering denkt de leerlingenraad, aangevuld met een leerkracht uit het team, mee over actuele zaken in en rondom onze school.

De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen en beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad luistert daarbij naar de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Daarnaast brengt de school (directie, leerkrachten) agendapunten in.


Thema’s voor de leerlingenraad kunnen bijv. zijn:
• praten over (de aanpassing van) schoolregels en er iets mee doen
• de sfeer op school bespreken en verbeteren
• de tevredenheid over (veranderingen in) de manier van lesgeven bespreken
• initiatief nemen voor een actie in en rondom de school

De leerlingenraad van Obs Oostenbrink bestaat uit de volgende kinderen: 

 

Silvan en Ruben uit groep 5, Delinyah en Bennie uit groep 6, Sidney en Raffaela uit groep 7 en Tygo en Carmen uit groep 8.